XS
SM
MD
LG
Widerstrahl logo

Widerstrahl

Німецький Дім Київ - ЦНК “Відерштраль”


Адреса:
вул. Володимирська, 37
Київ, 01001

Widerstrahl

Німецький Дім Київ - ЦНК “Відерштраль”

Лейпцизький дім

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ ДІМ"( "LEIPZIGER HAUS") є добровільним, незалежним, неприбутковим громадським об'єднанням за організаційно-правовою формою та є  структурним підрозділом  ЦЕНТРУ НІМЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ "WIDERSTRAHL", заснованого у 1992 році як благодійна громадська організація за ініціативою етнічних німців Києва.

На сьогодні це авторитетний культурно-освітній центр для усіх киян, які цікавляться німецькою мовою, культурою і традиціями Німеччини і Австрії. Це міст дружби і співпраці у сфері освіти і культури між Україною, Німеччиною і Австрією.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ "LEIPZIGER HAUS" є:

 • налагодження, поглиблення та сприяння розширенню співробітництва між партнерськими містами Київ та Лейпциг, в першу чергу, та іншими містами Німеччини, у галузях освіти та культури, задля ознайомлення та впровадження в життя України механізмів діяльності європейських структур у освітній, соціальній, культурній, спортивній  сферах і захисту довкілля;
 • сприяння популяризації німецької мови, культури, історії і традицій шляхом організації та проведення курсів з вивчення мови; міжнародних освітніх та культурних проектів для дітей, молоді та людей старшого віку;
 • підтримка та організація всеукраїнських та міжнародних проектів з вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та  інформацією у сфері європеїзації освіти; забезпечення доступу до інформації та знань у цій сфері; використання всіх засобів комунікації та розсилка друкованих видань і в т.ч. використання інформаційних технічних засобів комунікації;
 • підтримка та організація всеукраїнських та міжнародних проектів, які пропагують здоровий спосіб життя, соціальний захист населення та захист довкілля.

ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СВОЄЇ МЕТИ ОРГАНІЗАЦІЯ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЮ НАСТУПНІ ЗАВДАННЯ:

 • впровадження в життя ініціатив, які працюють у напрямку виховання спільноти щодо поваги до європейської єдності у її розмаїтті; пропагування принципів толерантності та добросусідства;
 • налагодження та поглиблення контактів між освітніми, культурними та соціальними  закладами  Києва та Лейпцига шляхом проведення освітніх заходів та проектів з підвищення кваліфікації вчителів, методистів, вихователів; шкільних та молодіжних обмінів; шкільних та молодіжних міжнародних мовних таборів та інших освітньо-культурних проектів; освітньо-культурних та соціальних проектів для людей старшого та похилого віку; проведення спільних конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів, виставок, фестивалей тощо;
 • сприяння талановитій молоді в отриманні освіти в навчальних закладах Лейпцига та інших містах Німеччини;
 • сприяння охороні і збереженню культурної спадщини німців України;
 • надання допомоги у забезпеченні співробітництва громадських, молодіжних, дитячих організацій та організацій інвалідів України з відповідними структурами в Німеччині;
 • підвищення професійної кваліфікації, освітнього рівня знань та досвіду членів Організації задля реалізації статутних завдань Організації;
 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами усіх форм власності, окремими громадянами, як в Україні так і за кордоном, яка буде спрямована на виконання статутних завдань Організації.
 • інші завдання, які не суперечать закону та відповідають меті (цілям) Організації.